Elfordon märkesförsäkring

Vi har nu möjlighet att kunna ordna en riktigt fördelaktig märkesförsäkring för dig som företagare som väljer att köpa ett elfordon.

Helförsäkring – Premie 3 460 kr/år

Trafik – ersätter förarens och passagerarens personskador vid trafikolycka. Samt skador på annans egendom och tredje persons skador till följd av trafik med fordonet.
Självrisk – 10% av Pbb

Delkasko – Ingår följande

  • Delkasko
  • Stöld
  • Brand
  • Glas
  • Rättsskydd fordon
  • Självrisk -10% /15% av Pbb*

Vagnskada – ersätter skada på vagn genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.
Självrisk -10% /20% **av Pbb

Kontakta oss: +46(0)8-531 846 17

Försäkringsgivare Gjensidige Sverige

gjensidige_logo

.....