Kraftfull AC-motor för maximal styrka

Till samtliga våra modeller kan ni välja en kraftig AC-motor. AC-motor står för tillförlitlighet och effektivitet. Den höga tillförlitligheten av växelströmsmotorer gäller deras konstruktion. Eftersom rotor och stator inte kontaktar varandra, uppstår lite slitage på grund av friktion och värme. Den är således underhållsfri och tål hög belastning vid låg fart.

En DC-motor, å andra sidan, använder metallborstar som kräver regelbundet byte. Eftersom de flesta av de rörliga delarna i en AC-motor inte kommer i kontakt med varandra förlorar motorn lite ström på grund av värme. AC-motorer konverterar en stor andel av den elenergi som den får till mekanisk energi och detta ger hög effektivitet.

.....