Övriga tjänster

Tjänster vi erbjuder

Våra tjänster utvecklas och paketeras alltid utifrån kundbehoven. Vi är kunniga på våra kunders elfordonsparker och lyhörda på vad våra kunder vill ha för hjälp. Läs mer om våra olika tjänster genom att använda menyn till vänster.

Service & reparationer

Underhåll av fordon och fordonsparker

– Förebyggande service
– Felavhjälpande service – reparationer och akut felavhjälpning

Försäljning, inbyten och leasing av nya och begagnade fordon

Försäljning av reservdelar och tillbehör

Övriga tjänster

– Utbildning/förarkurs elfordon
– Utrusta laddplatser för elfordon
– Besiktning av laddplatser för elfordon
– Behovsanalyser inför upphandling av eldrivna fordon

.....