Service & Reparation

Våra tjänster utvecklas och paketeras alltid utifrån kundbehoven. Vi är kunniga på våra kunders elfordon och lyhörda på vad våra kunder vill ha för hjälp.

Servicetjänsterna kan grovt indelas i förebyggande service och felavhjälpande service.

Vår avtalsbundna service i förebyggande syfte innebär att vi hämtar elfordonet på en bestämd dag hos kunden samt gör alla åtgärder i verkstaden hos oss. Innan vi levererar det nyservade fordonet kvalitetssäkrar vi att servicen gjorts på rätt sätt. Nästan alltid så hinner vi serva hela fordonet inom en och samma arbetsdag.

Den felavhjälpande servicen sker ofta på plats, dvs. vi åker ut och åtgärdar felet hos kunden. Då vi vill att kunden så snabbt som möjligt skall få igång fordonet har vi ambitionen att åtgärda akuta fel snarast. Är felet inte akut sker åtgärden vid den tidpunkt som överenskommits med kunden, normalt redan nästa arbetsdag.

Vi servar för närvarande en flotta av totalt c:a 500 av våra kunders fordon.

Snabbhet är vårt kännetecken

Langbilen

Modern verkstad

Vi har en modern verkstad med stora resurser till vårt förfogande. Vi har även utmärkta transportmöjligheter som gör att vi snabbt kan hämta in fordonen till vår verkstad om åtgärderna inte är lämpliga att utföras på fältet.

verkstad2

verkstad3

service3

.....